วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น.
นางแย้ม ทับทอง รองนายก อบต.คลองสี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย เปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดเพิ่มทาน หมู่ 4
 
4175662799201627001103192285730760050186752n
4202994319201627501103145069186687289794221n
4175662799201627001103192285730760050186752n-1
4175328839201627667769798349800653734440846n
4175078399201627067769852272620654566639153n
4175027409201628601103036847546942677059141n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน