เบอร์ติดต่อคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

นางประเทือง  วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ 081-912-8581

นายนที  พุ่มพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ 082-474-5165

นายนพดล  เทียนรุ่งเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 064-197-7467

นายพิชิต  เจนกระบวน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 061-980-6151

นางแย้ม ทับทอง ที่ปรึกษาภาคประชาชน เบอร์โทรศัพท์ 095-896-2656

นายนอง ทองสีกัน ที่ปรึกษาภาคประชาชน เบอร์โทรศัพท์ 085-073-8112

นายชัยภัทร กลัดสมัย ที่ปรึกษาภาคประชาชน เบอร์โทรศัพท์ 063-241-4994

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page