นี่คือช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

หากท่านพบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สามารถส่งเรื่องราวของท่านได้ที่ช่องทางนี้

หรือทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้โดยตรง

ชื่อ นามสกุล
Email
หัวข้อเรื่อง
เนื้อหา

เกี่ยวกับหน่วยงาน