ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองสี่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอคลองหลวง (เดิมชื่ออำเภอบางหวาย) ซึ่งตำบลคลองสี่ เดิมชื่อว่าตำบลเขาย้อน แต่เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 มีดำริให้ขุดคลองรังสิตและคลองซอยไปต่อคลองระพีพัฒน์เสร็จ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,812 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 4,000 หลังคาเรือน

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านใจกลางตำบลคลองหนึ่ง แล้วแยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3214 มุ่งหน้า อ.หนองเสือ โดยตัวตำบลคลองสี่ตั้งถัดจากตำบลคลองสาม ห่างจากทางแยกประมาณ 8 กิโลเมตร 
- เดินทางจากที่ว่าการอำเภอโดยรถประจำทาง สายรังสิต-หนองเสือ ใช้เส้นทางถนนคลองหลวง ถึงปากคลองสี่ เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อไปยังหมู่บ้านต่างๆ

ผลิตภัณฑ์

น้ำจิ้มไก่-เต้าเจี้ยว-แชมพูสระผม-ยาหม่องน้ำ-ปลาหมอสี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน