ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์ 02-157-7060 ถึง 62

ต่อหมายเลขภายใน

81 ปลัดฯ อบต.คลองสี่
82 รองปลัดฯ อบต.คลองสี่
83 หน้าห้องนายกฯ อบต.คลองสี่
13 หัวหน้าสำนักปลัด
61 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
22 กองคลัง
41 กองช่าง
31 กองสาธารณสุข
51 กองสวัสดิการ
71 กองการศึกษาฯ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเบอร์โทรศัพท์ 02-157-7060 ถึง 62
ต่อหมายเลขภายใน
81 ปลัดฯ อบต.คลองสี่
82 รองปลัดฯ อบต.คลองสี่
83 หน้าห้องนายกฯ อบต.คลองสี่
13 หัวหน้าสำนักปลัด
61 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
22 กองคลัง
41 กองช่าง
31 กองสาธารณสุข
51 กองสวัสดิการ
71 กองการศึกษาฯ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน