เอกสารเผยแพร่

pdf

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลคลองสี่

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลคลองสี่ วันที่ 24 ม.ค.61
Size: 1.54 MB
Hits : 188
Date added: 2561-01-24
pdf

คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
Size: 1.28 MB
Hits : 472
Date added: 2561-03-13
pdf

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผุ้รับบริการ

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผุ้รับบริการ ประจำปี 61
Size: 1.62 MB
Hits : 281
Date added: 2561-09-14
pdf

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
Size: 1.09 MB
Hits : 622
Date added: 2561-09-14
pdf

แผนผังการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุกองสวัสดิการ

แผนผังการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุกองสวัสดิการ อบต.คลองสี่
Size: 250.31 KB
Hits : 127
Date added: 2561-09-14
pdf

แผนผังการให้บริการกองสวัสดิการ

แผนผังการให้บริการกองสวัสดิการ อบต.คลองสี่
Size: 177.26 KB
Hits : 152
Date added: 2561-09-14

เกี่ยวกับหน่วยงาน