เบอร์ติดต่อคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

นางประเทือง  วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ 081-912-8581

นายนที  พุ่มพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ 082-474-5165

นางวรรณา  รุณเฉื่อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ 081-713-6655

นายชัยภัทร  กลัดสมัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ 085-165-1165

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page